اردوی زیارتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس

امسال با عنایت خداوند متعال 208 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک از طریق اردوی فرهنگی عازم مشهد مقدس خواهند شد.این اردو در سه مرحله و در ماه های بهمن و اسفند 97 به انجام خواهد رسید.