اخبار و رویداد ها

« بازگشت

معرفی دانشجویان برتر مقطع کارشناسی رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی از نیمسال 952 تا نیمسال 982

معرفی دانشجویان برتر مقطع کارشناسی رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی از نیمسال 952 تا نیمسال 982

 دانشجویان برتر مقطع کارشناسی رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی ار نیمسال 952 تا نیمسال 982 به ترتیب اارائه شده در جدول زیر معرفی می گردند. برای دانشجویان برتر آرزوی سلامتی و موفقیتهای بیشتر داریم.