تجلیل از بانوان دانشگاه اراک به مناسبت بزرگداشت روز زن