اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري 1396 دوره هاي روزانه و نوبت دوم(شبانه) و پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) در مقطع كارشناسي ارشد

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری