اداره تربیت بدنی

کلاس هاي فوق برنامه اداره تربيت بدني در سالن ورزشي الزهراء در بخش دختران
رشته ورزشي
روزها و ساعات تمرين
سالن ورزشي
مربي
واليبال
چهارشنبه 21-19:30
سالن اصلي الزهرا
خانم دارابي
تنيس روي ميز
شنبه 20-18:30
سالن تنيس روي ميز الزهرا
خانم فراهاني
دوشنبه و چهارشنبه
21-19:30
ايروبيك و آمادگي جسماني
دوشنبه 21-19:30
سالن اصلي الزهرا
خانم يزدخواستي
كاراته
دوشنبه و سه شنبه
20-18:30
سالن ورزش‌هاي رزمي الزهرا
خانم نجفي
بدمينتون
شنبه 21-19:30
سالن اصلي الزهرا
خانم مهرابي
تكواندو
يكشنبه 21-19:30
سالن كشتي الزهرا
-
فوتسال
شنبه 21-19:30
سالن اصلي الزهرا
خانم رزم جو
شطرنج
با هماهنگي مربي تيم
باشگاه شطرنج انديشه
خانم كاظمي
بدنسازي
هرروز 21-18
سالن بدنسازي الزهرا
-
دو و ميداني
سه شنبه 21-19:30
سالن اصلي الزهرا
-
هندبال
يكشنبه 21-19:30 چهارشنبه
19:30-18
سالن اصلي الزهرا
خانم چلونگريان

كلاس هاي فوق برنامه اداره تربيت بدني در سالن ورزشي فجر سردشت در بخش پسران

22-20:30
20:30-19
19-17:30
فوتسال خوابگاه شهيد رضايي
تيم فوتسال دانشگاه
فوتسال كارمندان
شنبه
بدمينتون تيم دانشگاه
فوتسال دانشجويان
خوابگاه هاي خصوصي (امام علي،امام هادي،امير )
واليبال كارمندان
يکشنبه
فوتسال دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري خوابگاه شهيد رضايي
تيم واليبال دانشگاه
فوتسال دانشجويان ساكن اراك
دوشنبه
بدمينتون تيم دانشگاه
فوتسال دانشجويان شاهد(از ساعت 19:30لغايت 21)
فوتسال هيأت علمي(از ساعت 18 لغايت 19:30)
سه شنبه
فوتسال خوابگاه شهيد رضايي
تيم فوتسال دانشگاه
واليبال كارمندان
چهار شنبه

اداره تربيت بدني دانشگاه

-
پنج شنبه

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری