شانزدهم آذر روز دانشجو
شانزدهم آذر روز دانشجو گرامي
برگزاري مراسم 16 آذر  روز دانشجو
مراسم اختتاميه سومين استارت تاپ دانشگاه اراك
هفته پژوهش و فناوري
سومين رويداد استارت تاپ
مديران روابط عمومي
نشست معاونين منطقه 4
بيست ودومين المپياد علمي -دانشجويي
جلسه توديع و معارفه
دانشجويي نمونه
فراخوان دانشجوئي
دیدار مرد 7500 ساله
کلنگ زنی
مرکز آموزش تخصصی