اربعین
هفته تربیت بدنی
بازدید هیات اسلوونی
محرم
دیدار مرد 7500 ساله
دومین جشنواره علم و عامه
نشست مدیران روابط عمومی منطقه 4
رو نمایی دستگاه خشک کن انجمادی
کلنگ زنی
همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی
دیدار دانشگاهیان با رهبری
مرکز آموزش تخصصی
عکس رهبری95